BUDAPEST A TIÉD IS!

Mondd el a véleményed!

Együtt tervezzük újra a környékünket!


Budapest közös ügyünk, együtt kell kitalálnunk, milyen városban szeretnénk élni. Nemcsak a stratégiai, “nagy” terveket szőjük közösen, hanem azokat a “kisebb” terveket is, amelyek célkeresztjében egy-egy konkrét városrész áll.

Budapest tereit sokan és sokféleképpen használjuk. Ugyanaz az utca egyikünknek otthon, másikunknak munkahely, miközben a harmadik kávézni, a negyedik látogatóba jár ide, az ötödik minden nap keresztülbiciklizik rajta, a hatodik meg csak parkolni szokott itt. Mikor ennek az utcának a sorsáról döntünk, olyan párbeszédre van szükség, amibe mindannyian bekapcsolódhatunk és elmondhatjuk a szempontjaikat.

2020 nyarán ezen a felületen veszi kezdetét az a párbeszéd, aminek fókuszában a Fővárosi Önkormányzat közlekedésbiztonsági és forgalomcsillapítási intézkedései állnak. A kerületek javaslatai alapján a szakértők 15 “mintaterületet” választottak ki a város különböző részeiből, amelyek jól képezik le azokat a közlekedési kihívásokat, amelyekkel Budapestnek szembe kell néznie manapság.Miért a közlekedés az egyik legfontosabb városi kérdés?

Egy város hangulatát és a benne élők életminőségét alapvetően befolyásolja, hogy a benne található közterek használati aránya hogyan oszlik meg. Egészen máshogy néz ki ugyanaz az utca, ha a szélességének a 80%-t parkoló és közlekedő autók foglalják el, és a maradék 20%-n osztoznak a sétáló emberek és a növények, vagy ha ez az arány fordított, és tágas, stresszmentes terek állnak az emberi használat rendelkezésére. Nem is kérdés, hogy az utóbbi sokkal egészségesebb körülményeket kínál az ottlakók számára, ám a gépjárművek rendkívül megnövekedett száma miatt Budapest mégsem ebbe az irányba mozdult el az elmúlt évtizedekben. A gépjárműforgalom robbanásszerű növekedése azzal járt, hogy a történelmileg egészen más igényekre létrejött várost kinőtték az autók, és az utcák jelentős része élhetetlenné vált. Budapestnek ezért egy emberközpontú fordulatot kell végrehajtania, egyszerre nyúlva a legjobb tervezői hagyományokhoz, a XXI. század által kínált új megoldásokhoz és az együttműködésre kész városlakók helyismeretéhez, hiszen ezekre építve lehet hosszú távon is működőképes rendszerré formálni a budapesti közlekedést. Ezt a munkát a Budapesti Mobilitási Terv keretein belül indította meg a Fővárosi Önkormányzat.

Budapesten jelenleg is viszonylag nagy a forgalomcsillapított zónák aránya:

  • Az úthálózat egyharmada ma is 30 km/h és ez alatti sebességcsillapított zónaként működik a lakóterületek védelmében.
  • Az utak nagyjából felén 50 km/h a megengedett sebesség.
  • Emelt sebességűnek számít a főúthálózat egyharmada, ami a teljes úthálózat 7%-a.

Mintaprojektek

A Főváros úgy döntött, hogy a tervezés részeként a kerületekkel együttműködve, Budapest különböző területeinek sajátosságaihoz igazodva, kisebb területeken valósuljanak meg mintaprojektek, melyeket az érintett lakosságot és a területet használókat megszólító társadalmi egyeztetés kísér. A mintaprojektek 2020 nyár folyamán, július és október között valósulnak meg, melyeket – indulásukat követően – ezen a felületen lehet véleményezni. A mintaprojektek során szerzett tapasztalatok és társadalmi visszajelzések beépítésével készül az akcióterv 2020 végéig a BKK koordinálásával és a Budapest Rendőr-főkapitányság bevonásával. E többlépcsős közös munka eredményei alapján a konkrét intézkedések 2021 folyamán, ütemezetten vezethetők majd be.

A “tervezések” fülön jelenleg elérhető mintaprojektek a forgalmi rend lokális megváltoztatásáról szólnak. A mintaterületeken többek között a forgalmi irányok, a sebességhatárok, használati szabályok módosulnak a nyári próbaüzem idején. Az, hogy a változtatások nagyrészt nyáron kerülnek bevezetésre, segít abban, hogy a városlakókat ne az évközi csúcsidőszakban érje váratlanul az új forgalmi rend, vagyis egy nyugalmasabb időben szokhassanak hozzá ezekhez. A beavatkozások tesztjelleggel történnek, vagyis a mostani átmeneti időszak arra jó, hogy a néhány hónapig tartó használat tapasztalatait és a beérkező észrevételeket figyelembe véve megalapozott döntés születhessen a folytatásról. A kerületekkel együttműködve 2021 tavaszára készülhet majd el a véglegesítésekre és az ezeknél szükséges átépítésekre vonatkozó akcióterv.


Az „önmagukat magyarázó utak” rendszerének következetes kialakítása (a fe-lesleges, túlméretezett kapacitások csökkentése, a közlekedésbiztonságot fokozó elemek kiépítése) segíti a sebesség helyes megválasztását.

A lakóterületektől távolabb fekvő főutakon, autópálya bevezető szakaszokon természetesen továbbra is indokolt a nagyobb sebesség a forgalom haladásának segítése érdekében.

Az életkörülmények javítása érdekében javasoljuk a korlátozott sebességű övezetek kiterjesztését a belső városrész kritikus részeire és a dominánsan lakófunkciójú városnegyedekre.

A forgalomcsillapítást különösen az oktatási és egészségügyi intézmények, parkok és játszóterek környékén indokolt bevezetni, mivel a balesetek és a lég- szennyezés szempontjából leginkább az idősek és a gyerekek veszélyeztetettek.