Fehérdűlő - Terebesi erdő megújítása

Indul a Fehérdűlő - Terebesi erdő tervezése

2021-ben - a Radó Dezső Terv megvalósításának részeként - a Fővárosi Önkormányzat elkészíti a Fehérdűlő és azon belül különösen is a Terebesi erdő megújításának stratégiai fejlesztési tervét. A tervezési folyamatnak fontos eleme a környékbeliek és az ide járók bevonása ebbe a folyamatba.  

Kőbányán, az Örs vezér terétől csupán 500 méterre található a Fővárosi Önkormányzat egyik legnagyobb egybefüggő ingatlanegyüttese, a Fehérdűlő, amelynek része a Terebesi erdő. Kedvező elhelyezkedése ellenére a Fehérdűlő ma használaton kívüli terület, részben azért is, mert a korábbi használatból (honvédségi gyakorlótér, illegális hulladéklerakás) eredően potenciálisan szennyezett a terület. Nagyobbik részén a Terebesi erdő és további, tisztásokkal tagolt erdőfoltok vannak, melyek megtisztítása már elkezdődött. A jelenleg elhanyagolt, zöldfelületi szempontból kevésbé értékes területeken a környék kedvező adottságait kihasználó, fejlesztésre szánt területek találhatók.  

Miközben a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosként folyamatosan gondoskodik a Terebesi erdő rendben tartásáról és fenntartásáról, az erőfeszítések ellenére a terület jelenleg még nem alkalmas közcélú funkciók befogadására a terület rossz állapota, nehéz megközelítése és a pihenéssel nem összeegyeztethető használata miatt. A Fővárosi Önkormányzat - Kőbánya Önkormányzatával együttműködve - a Terebesi erdő területének rendezése, fejlesztése céljából stratégiai tervet készít, amely előkészíti a terület zöldinfrastruktúrájának fejlesztését. A fejlesztés célja a terület rendezése, megfelelő hasznosítása, a város vérkeringésébe való bevonása. A kapcsolódó területek fejlesztése a megújuló Terebesi erdő jó állapotának fenntartására is kedvező hatással lehet.

feherdulo  

A Radó Dezső Terv

A Fehérdűlő – Terebesi erdőre készülő stratégiai dokumentum a 2021-ben elfogadásra került Radó Dezső Terv (Budapest Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akcióterve) megvalósításának részeként készülhet el. A Radó Dezső Terv határozza meg azokat a középtávú, a jelenlegi uniós költségvetési ciklusra vonatkozó célokat és eszközöket, amelyek Budapest hosszútávú zöldítését lehetővé teszik. Az ebben meghatározott 10 akcióterület közül az egyik a budapesti erdőkre vonatkozik.

A városias életmódból adódóan egyre erősödik a városszéli erdők közjóléti (turisztikai) célú használata. Már a 2010-es évek végén is évente 10-12 millió látogatója volt a Pilis Parkerdő Zrt. kezelésében álló budapesti erdőterületeknek (mintegy 3.500 hektár), 2020-ban, a koronavírus járvány hatására a látogatottság tovább nőtt. A turistautak sűrűsége az országos átlag húszszorosa. A lakosság erdőlátogatási szokásai egyre sokszínűbbé váltak, ami egyes használati módok esetében jelentős környezeti terheléssel jár. A Pilisi Parkerdő Zrt. budai erdeiben örvendetes módon általánosan elterjedtté vált a folyamatos erdőborítást biztosító gazdálkodás, ugyanakkor a pesti oldal nagy részén most is vágásos gazdálkodás zajlik. A több hektáros vágásterületeket a lakosság egyre kevésbé tolerálja. Pozitív folyamat, hogy az erdőgazdálkodó szervezetek igyekeznek egyre színvonalasabb szolgáltatásokkal várni az erdőkbe látogatókat. Az erdőterületek nagy része természeti szempontból is értéket képvisel, országos vagy helyi jelentőségű védett természeti terület. Ezért az erdők és a természetvédelem kérdésköre szorosan összefügg, a természetvédelmi és rekreációs célok összehangolásának nehéz feladata az erdőterületek akcióterületinél indokolja a természetvédelmi szemlélet fontosságát.

erdok_akcioterulet

A Radó Dezső Tervben meghatározott cél az erdők zöldfelületi rendszerben betöltött szerepének erősítése: erdőterületek csökkenésének megakadályozása, erdőterületek növelése. A közjóléti funkciók biztosítása, a fenntartható gazdálkodás, erdei és egyéb természetközeli ökoszisztémák fennmaradásának biztosítása, a biológiai sokféleség megőrzése és lehetőség szerint javítása. Az akcióterület egyes részeinek összekapcsolása a külső pesti térség zöldhálózat-fejlesztésének különösen fontos eleme, amely a nagyobb egybefüggő erdőtömböket összekötő zöldfolyosóval a beépített városszövet körüli külső pesti zöldgyűrű kialakítását célozza.  

A Terebesi erdő

Budapest zöldfelületi rendszerében a jelentősebb zöldfelületek (Óbudai-sziget, Városliget, Népliget) a pesti oldalon a Hungária-gyűrű mentén, illetve a külső kerületekben (pl. patak menti zöldfolyosók, Halmi-erdő, Keresztúri-erdő) helyezkednek el, a budai oldalon félkörívben veszik körül a várost.

Miközben a Fehérdűlő tágabb térségében nem található a lakosság által használható jelentősebb zöldfelület, közpark, a Fehérdűlő a Budapesten áthúzódó Rákos-patak menti zöldfolyosó rendszerhez kapcsolódó, azon kevés területek egyike, amely a városfejlődés során beépítetlen maradt. A Terebesi erdő területén lehetőség kínálkozik új rendezett, a térségben hiányzó, akár összvárosi jelentőségű szabadidős funkciókkal rendelkező zöldfelület, (pihenőerdő, park) kialakítására, bővítve a lakosság számára használható zöldfelületeket, tehermentesítve a városi nagyparkokat, javítva a környék zöldterületi ellátottságát. 

zoldfeluleti

A fejlesztési kérdéseken túl a fenntartási szempontokra is figyelemmel kell lenni a tervezés során. Felmerül például a legeltetés, mint a füves területek természetvédelmi szempontból kedvező, költséghatékony fenntartási módja. Az egyes háziállat fajok különböző módon legelnek, amely elősegítheti a füves területek mozaikosságának, faji változatosságának megőrzését, akár növelését, emellett pedig elősegíti az érzékenyebb, sokszor védett fajok fennmaradását is. 

2021 tavaszán tehát megindul a Fehérdűlő – Terebesi erdő tervezése, és ennek egyik első lépéseként tölthetik ki a park használói, ismerői az oldalunkon 2021. május 31-ig elérhető kérdőívet. A tervek szerint még az idei évben elkészül az a tervjavaslat, amelyet az érdeklődök többek között a felületünkön is megismerhetnek majd.