Mocsárosdűlő természetvédelmi célú rehabilitációja

Tervezés a Mocsárosdűlőn

A Mocsárosdűlő mélyfekvésű zöldfelülete a főváros budai oldalának egyik utolsó megmaradt vizes élőhelye. A nagykiterjedésű, kaszálókból, erdőből, legelőkből és kisebb facsoportokból álló, főként nyílt zöldfelület északi végén fekszik a Mocsáros helyi jelentőségű természetvédelmi terület, amely a még nem védett, de értékes természeti területekkel szerves egységet alkot, így az ökológiai hálózat fontos része.

A Fővárosi Önkormányzat kiemelt feladatának tekinti, hogy az itt található természeti értékek védelmét biztosítsa a védett terület kiterjesztésével és a szükséges természetvédelmi rehabilitációt végrehajtsa. A terület rendezését és zöldhálózati fejlesztését a természetvédelmi szempontok mellett a fővárosi lakosság igényeinek, javaslatainak figyelembevételével tervezi megvalósítani.

mocsarosdulo_meglevoCOPY


A MOCSÁROSDŰLŐ JÖVŐJE

Budapest főváros településszerkezeti terve az április 3-án hatályba lépő módosítása szerint a Mocsárosdűlő nagy része természetközeli besorolást kapott, mellyel párhuzamosan a Fővárosi Önkormányzat jelentősen, mintegy 43 hektárral csökkentette az korábbi évtizedekben ezen a területen tervezett lakófejlesztést lehetővé tevő beépítésre szánt területeket. Az önkormányzat a Mocsárosdűlő átminősítése mellett a természetközeli terület rehabilitációját is meg kívánja kezdeni.

A döntően Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő terület alkalmas a klímaváltozás hatásainak mérséklésére, a csapadékvizek visszatartására, a környék vízháztartásának kiegyensúlyozására, élőhely-rehabilitációs projektek végrehajtására, zöld közösségi mintaprogramok és még számos, a zöldinfrastruktúra fejlesztésben egyre fontosabbá váló feladatok megvalósítására.

mocsarosdulo_szerkesztett


A terület jó lehetőséget kínál élőhely-rehabilitációs projektek megvalósításához, állandó vízborítású tó létesítéséhez, valamint természetvédelmi célokat szolgáló ismeretterjesztőközpont kialakításához. Különleges értéket képvisel a területen lévő legeltető gyepfenntartó gazdálkodás, amelynek támogatását és edukációs célú bemutatását is indokoltnak tartjuk. A természetvédelmi beavatkozások részeként szükséges a meglévő telepített nyárfás erdők természetközelebbi alakítása (ún. örökerdő létrehozása) őshonos fafajok alkalmazásával, tarvágás tiltásával. A természetvédelmi beavatkozásokon túl, és a természeti értékek védelmének biztosítása mellett lehetőség van szabadidős célú zöldfelületfejlesztésre (közpark létesítésére, szabadtéri rekreációs funkciók kialakítására) is.

Ezáltal lehetőség adódik egy közel 100 hektáros, összefüggő, változatos funkciókkal ellátott zöldfelület kialakítására, melynek javaslati elemeit az alábbi fejlesztési koncepció szemlélteti:

FENNTARTÁSI KÉRDÉSEK

A Mocsárosdűlő gyepfelületeit jelenleg legeltetéssel „nyírják”. A gyepfelületek legeltetése az extenzív gyepfelületek természetvédelmi szempontból kedvező, költséghatékony kezelési módja. Az egyes háziállat fajok különböző módon legelnek, amely elősegítheti a füves területek mozaikosságának, faji változatosságának megőrzését, akár növelését, emellett pedig elősegíti az érzékenyebb, sokszor védett fajok fennmaradását is.

KÖZÖS GONDOLKODÁS

A Fővárosi Önkormányzat számára kiemelten fontos, hogy fejlesztéseit a budapestiekkel közösen tervezze meg. Nincs ez másképp a Mocsárosdűlő esetében sem - a közös gondolkodás 2021 tavaszán veszi kezdetét egy május 31-ig tartó kérdőívezéssel, melynek során az érdeklődő városlakók elmondhatják véleményüket a terület jelenéről és jövőjéről is. Remélhetőleg más fővárosi területekhez - például a Gellért-hegyhez, az Óbudai-szigethez vagy épp a Népligethez - hasonlóan ezúttal is rengeteg hasznos információval és véleménnyel járulnak hozzá a kitöltők a tervezési munkához.