Vérmező zöldfelületeinek megújítása

Kezdődik a Vérmező tervezése

2021-ben, a Radó Dezső Terv megvalósításának részeként, a Fővárosi Önkormányzat elkészíti a Vérmező stratégiai fejlesztési tervét. A tervezési folyamatnak fontos eleme a környékbeliek, parkhasználók bevonása ebbe a folyamatba. A területre vonatkozó korábbi kérdőíveket is figyelembe véve most egy olyan, minden kitöltő számára nyitott online felmérés veszi kezdetét, ami már a tervezők speciális szempontjai szerint került összeállításra.  

A 11 hektár területű Vérmező a budai parktengely egyik legnagyobb közparkja. Tágas, nem túlzsúfolt park 82%-os zöldfelületi intenzitással, melyben ugyanakkor egy-egy funkció (játszótér, sportpálya, fitneszpark, biciklis szervízpont stb.) is helyet kap benne. Gyepfelületeit jó időben a kutyasétáltatók, piknikezők foglalják el, miközben a park szélén jelentős kerékpáros útvonal halad. Az elmúlt években két felmérés is foglalkozott már a park használati szokásaival és látogatók fejlesztési jövőképével. A 2019-ben, a ZIFFA tervezés keretein belül végzett parkhasználati felmérés, majd a 2020-ban végzett fejlesztési felmérés felszínre hozott számos olyan információt, ami a mostani tervezés előkészítése során hasznosnak bizonyult.

A Fővárosi Önkormányzat 2021-ben fogadta el a Radó Dezső Tervet, Budapest Zöldinfrastruktúra Fejlesztési és Fenntartási Akciótervét. Ez a terv határozza meg azokat a középtávú, a jelenlegi uniós költségvetési ciklusra vonatkozó célokat és eszközöket, amelyek Budapest hosszútávú zöldítését lehetővé teszik. A Radó Dezső Tervben meghatározott 10 akcióterület közül az egyik a budai parktengelyre vonatkozik. A budai parktengely: A Gellért-hegy, Tabán, Horváth-kert, Vérmező, Városmajor, Szilágyi Erzsébet fasor zöldfelületeit felfűző, a Dunát a Budai-hegyvidékkel összekötő, zöldfelületekben gazdag tengely a város átszellőzésének szempontjából meghatározó elem. Emellett a parktengely rekreációs potenciálja is meghatározó. Ugyanakkor az egyes zöldterületek markánsan eltérő kiépítettséggel, használati intenzitással rendelkeznek.

budai_parktengely

A kitűzött cél a parktengely elemeinek védelme, megújítása, fejlesztése, és a tengely zöldfelületi elemei közötti kohézió erősítése. A kohézió erősítésének fontos pillére a lineáris elemek, a zöldfolyosók fejlesztése (pl.: Szilágyi Erzsébet fasor, Maros utca). A parkok kialakításának, szerkezetének, funkciókínálatának igazítása a megváltozott igényekhez és környezethez. Az egyes városi parkok és a kapcsolódó közcélú intézmények közötti funkcionális kapcsolatok fejlesztése. Ez a zöldfelületi tengely Budapest alapvető tájszerkezeti adottsága. A városfejlődési,valamint közkert/közpark örökség jelentős hányadát érinti, s mindegyik eleme kerttörténeti, városépítészeti jelentőségű közpark. A megújítást erős örökségvédelmi-örökséggazdálkodási alapra célszerű helyezni. A parktengely elemei nagyrészt (a Gellért-hegyet leszámítva) az egykori Ördögárok völgyében, a völgytalpon helyezkednek el. A befedett patak kiterjedt vízgyűjtő területtel rendelkezik, s ma is nagyban hozzájárul a zöldterületek növényzetének minőségéhez, a fák jó állapotához.

A Vérmezővel kapcsolatban a Radó Dezső Tervben szereplő cél, a korábbi felmérések válaszait is figyelembe vevő cél a zöldfelületek védelme és a közparki rekonstrukció mellett kulturális és szabadidős tevékenységek, programok lebonyolítására alkalmas közösségi tér kialakítása. Az anyag megállapítása szerint a zöldfelületek színvonalas fejlesztésével, a meglévő infrastruktúra (utak, berendezési tárgyak stb.) megújításával, a gyalogos közlekedés fejlesztésével jelentősen javítani lehet a közpark vonzerejét.  

2021 tavaszán tehát megindul a Vérmező tervezése, és ennek egyik első lépéseként tölthetik ki a park használói, ismerői az oldalunkon 2021. május 15-ig elérhető kérdőívet. A tervek szerint az év derekán már elkészülne az a tervjavaslat, amelyet az érdeklődök többek között a felületünkön is megismerhetnek majd.